ALGEMEEN

Algemene voorwaarden

Deze website en webshop is uitdrukkelijk eigendom van:
Ondernemingsgegevens:

Schoonheidsinstituut Nenoa
by Nele Notebaert

Adres:
Leemkuilstraat 123
3570 ALKEN
België

Telefoon:
+32 11 720 111

E-mail:
[email protected]

BTW-identificatienummer:
BE0838.699.216

ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. WEBSITE & BEHANDELINGEN & PRODUCTEN

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, alle producten, elke aanbieding en transactie tussen Nenoa en de Klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Verplichtingen van Nenoa

 • Nenoa staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
 • Nenoa zal de Klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachten resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
 • Nenoa zal de Klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van een eventuele wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • Nenoa zal aan de Klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
 • Nenoa voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

 

Artikel 3: Verplichtingen van de Klant

 • De Klant dient alle gegevens aan Nenoa te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
 • De Klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Nenoa op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.


Artikel 4: Betaling

 • Nenoa vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
 • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 • De Klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten voldoen. De beschikbare betaalmethodes in volgorde van voorkeur van Nenoa, zijn: Payconiq, bankapps, cash of bankkaart.

 

Artikel 5: Afspraken

 • De Klant wordt verwacht stipt op tijd aan te komen voor de afspraak.
 • De Klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 48 uur vooraf aan de afspraak.
 • Wanneer de Klant de afspraak niet 48 uur voor de afspraak annuleert, mag Nenoa het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de Klant in rekening brengen.
 • Wanneer de Klant meer dan 15 minuten te laat komt, bekijkt Nenoa om de behandeling binnen de voorzien tijd nog te laten doorgaan. Nenoa mag indien dit noodzakelijk geacht wordt, de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de Klant in rekening brengen.
 • Wanneer de Klant niet opdaagt op de afspraak en dat zonder verwittiging, mag Nenoa het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de Klant in rekening brengen. In dit geval mag de Klant slechts een volgende afspraak boeken, indien het volledige saldo betaald werd.
 • In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

 

Artikel 6: Garantievoorwaarden

 • Nenoa biedt de Klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
 • Aangezien de meeste van onze producten zogenaamde hygiëneproducten zijn, kunnen wij producten alleen retour nemen als ze ongeopend en ongebruikt Dit betekent dat de verpakking niet geschonden mag zijn!.
 • Deze garantie geldt niet, wanneer:
  • De Klant andere producten heeft gebruikt, dan die door Nenoa zijn aanbevolen.
  • De Klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
  • De Klant de producten niet volgens het advies van Nenoa heeft gebruikt.
  • De Klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
    

Artikel 7: Klachtenafhandeling

 • Heeft de Klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Nenoa.
 • Nenoa moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
 • Is een klacht gegrond, dan zal Nenoa de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de Klant zinloos, dan dient de Klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
 • Komen Nenoa en de Klant niet tot overeenstemming, dan kan de Klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.
   

Artikel 8: Beschadiging & diefstal

 • Wanneer de Klant meubilair, apparatuur of producten in Nenoa beschadigt, dan heeft Nenoa het recht om een schadevergoeding van de Klant te eisen.
 • Diefstal wordt door Nenoa altijd direct bij de politie gemeld.


Artikel 9: Behoorlijk gedrag

De Klant dient zich in Nenoa te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de Klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft Nenoa het recht om de Klant zonder opgaaf van reden de toegang tot Nenoa te weigeren.

Artikel 10: Recht

Op elke overeenkomst tussen Nenoa en de Klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene Voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke, Nenoa, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de behandelingen,
 • het verwerken van uw gegevens in het kader van behandelingen en producten,
 • versturen van nieuwsbrieven,
 • reclame- en/of marketingdoeleinden.


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (copie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan [email protected] of per post op ons adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Nenoa houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op bovenstaand telefoonnummer, e-mailadres of adres.

Meer info: zie ook https://nenoa.be/privacyverklaring/

Artikel 12: Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bekijk ook ons Cookies & Privacy Policy: https://www.nenoa.be/privacyverklaring/

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.