ALGEMEEN

Disclaimer

Deze website is eigendom van:
Nele Notebaert, Schoonheidsinstituut Nenoa
Leemkuilstraat 123, 3570 Alken, België
011 720 111 – [email protected]
Ondernemingsnummer: BE 0838.699.216
Rekeningnummer: BE13 7350 2836 7939

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 1. Copyright
  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Schoonheidsinstituut Nenoa of rechthoudende derden. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Schoonheidsinstituut Nenoa informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. De informatie mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u via de e-mail contact opnemen met de beheerders van deze website: [email protected]  
   
 2. Aansprakelijkheid
  2.1. Schoonheidsinstituut Nenoa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de klant Schoonheidsinstituut Nenoa onjuist en/of onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
  2.2. Schoonheidsinstituut Nenoa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de klant zijn meegenomen naar het schoonheidssalon.
  2.3. Schoonheidsinstituut Nenoa besteedt de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Schoonheidsinstituut Nenoa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op prijs dat u de beheerder van de website via de e-mail hierover contacteert: [email protected]
  2.4. Schoonheidsinstituut Nenoa is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht, en kan dan ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan aansprakelijk gesteld worden.
  2.5. Schoonheidsinstituut Nenoa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk materiaal door bezoekers van de website.
  2.6. Schoonheidsinstituut Nenoa streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar Schoonheidsinstituut Nenoa is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. Schoonheidsinstituut Nenoa kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere verstorende elementen.
  2.7. De website van Schoonheidsinstituut Nenoa kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan. Schoonheidsinstituut Nenoa is niet aansprakelijk voor de inhoud en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt. 
   
 3. Wijzigingen
  Schoonheidsinstituut Nenoa behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te veranderen. Schoonheidsinstituut Nenoa is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of de beëindiging van de website.